m-PEG4-(CH2)8-phosphonic acid ethyl ester CAS:2028281-89-0

m-PEG4-(CH2)8-phosphonic acid ethyl ester CAS:2028281-89-0

CAS2028281-89-0,分子式:C19H41O7P,分子量:412.5,纯度:96%

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“m-PEG4-(CH2)8-phosphonic acid ethyl ester CAS:2028281-89-0”“CAS2028281-89-0,分子式:C19H41O7P,分子量:412.5,纯度:96%”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
m-PEG4-(CH2)8-phosphonic acid ethyl ester CAS:2028281-89-0
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司