Propargyl-PEG3-phosphonic acid ethyl ester CAS:1052678-30-4

Propargyl-PEG3-phosphonic acid ethyl ester CAS:1052678-30-4

CAS1052678-30-4,分子式:C13H25O6P,分子量:308.3,纯度:98%

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“Propargyl-PEG3-phosphonic acid ethyl ester CAS:1052678-30-4”“CAS1052678-30-4,分子式:C13H25O6P,分子量:308.3,纯度:98%”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
Propargyl-PEG3-phosphonic acid ethyl ester CAS:1052678-30-4
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司