Biotin-PEG-silane, MW 5K

Biotin-PEG-sile, MW 5K

Biotin PEG sile, MW 5K,储存条件:-20℃

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“Biotin-PEG-sile, MW 5K”“Biotin PEG sile, MW 5K,储存条件:-20℃”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
Biotin-PEG-sile, MW 5K
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司