Tos-PEG2-t-butyl ester CAS:1309666-78-1

Tos-PEG2-t-butyl ester CAS:1309666-78-1

CAS1309666-78-1,分子式:C16H24O6S,分子量:344.4,纯度:95%

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“Tos-PEG2-t-butyl ester CAS:1309666-78-1”“CAS1309666-78-1,分子式:C16H24O6S,分子量:344.4,纯度:95%”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
Tos-PEG2-t-butyl ester CAS:1309666-78-1
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司