CAS:3326-35-0;5-硝基荧光素 (异构体I)

CAS:3326-35-0;5-硝基荧光素 (异构体I)

5-Nitrofluorescein (isomer I);分子式:C20H11NO7,分子量:377.31

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“CAS:3326-35-0;5-硝基荧光素 (异构体I)”“5-Nitrofluorescein (isomer I);分子式:C20H11NO7,分子量:377.31”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
CAS:3326-35-0;5-硝基荧光素 (异构体I)
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司