麦冬皂苷C,CAS:911819-08-4

麦冬皂苷C,CAS:911819-08-4

麦冬皂苷C,OPHIOPOGONIN C,分子式:C46H72O17, 分子量:897.058

产品介绍

密度 1.47

麦冬皂苷C,CAS:911819-08-4
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: 911819-08-4
分子量: 897.058
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司