Uridine 5-diphosphate disodium salt,二磷酸尿苷二钠 ,21931-53-3|二磷酸尿苷二钠|核苷及衍生物


二磷酸尿苷二钠

货号:185070
包装:g

UDP .2Na Uridine 5-diphosphate disodium salt CAS:21931-53-3 级别/纯度 ;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。