Dodecylethyldimethylammonium bromide,十二烷基二甲基乙基溴化铵,68207-00-1|十二烷基二甲基乙基溴化铵|表面活性剂


十二烷基二甲基乙基溴化铵

货号:134976
包装:g

EDDAB Dodecylethyldimethylammonium bromide CAS:68207-00-1 级别/纯度>99.0%;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表回复