Decyltrimethylammonium chloride ,十烷基三甲基氯化铵,10108-87-9|十烷基三甲基氯化铵|表面活性剂|上海金畔生物科技有限公司


十烷基三甲基氯化铵

货号:123516
包装:g

103Cl Decyltrimethylammonium chloride CAS:10108-87-9 级别/纯度>99.0%;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表评论