Trimethyloctadecylammonium chloride ,十八烷基三甲基氯化铵,112-03-8|十八烷基三甲基氯化铵|表面活性剂


十八烷基三甲基氯化铵

货号:177181
包装:250g

183Cl Trimethyloctadecylammonium chloride CAS:112-03-8 级别/纯度>99.0%;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表回复