Tetradecyl Trimethyl Ammonium Chloride  , 十四烷基三甲基氯化铵 , 4574-04-3|十四烷基三甲基氯化铵|表面活性剂|上海金畔生物科技有限公司


十四烷基三甲基氯化铵

货号:S19038
包装:g、KG

Tetradecyl Trimethyl Ammonium Chloride ; CAS# / EC#:4574-04-3

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。