Oxaloacetate Decarboxylase; 草酰乙酸合成酶|Oxaloacetate Decarboxylase|酶类|上海金畔生物科技有限公司


Oxaloacetate Decarboxylase

货号:T-14
包装:U

  • 品牌:Asahi 旭化成
  • 草酰乙酸合成酶; 简称 OAC来源: Pseudomonas sp.

    产品详情

     感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

    发表评论