Cytidine-5-triphosphate, disodium salt,5'-胞苷三磷酸二钠 ,123334-07-6|5′-胞苷三磷酸二钠|核苷及衍生物|上海金畔生物科技有限公司


5′-胞苷三磷酸二钠

货号:123192
包装:g

CTP .2Na Cytidine-5-triphosphate, disodium salt CAS:123334-07-6 级别/纯度 ;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表评论