European Pharmacopoeia Reagent Ammonium chloride Buffer PH9.5,European Pharmacopoeia Reagent Ammonium chloride Buffer PH9.5,欧洲药典溶液|European Pharmacopoeia Reagent Ammonium chloride Buffer PH9.5|欧洲药典标准


European Pharmacopoeia Reagent Ammonium chloride Buffer PH9.5

货号:4007200
包装:1L

European Pharmacopoeia Reagent Ammonium chloride Buffer PH9.5 品牌:Reagecon;订货号:4007200 类别:欧洲药典溶液

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表回复