Morphine-6-beta-D-glucuronide-D3,100ug/mL 于甲醇/水 (1/1),Morphine-6-beta-D-glucuronide-D3,100ug/mL in Methanol/水 (1/1),药物及代谢物标准品溶液|Morphine-6-beta-D-glucuronide-D3,100ug/mL 于甲醇/水 (1/1)|药物及代谢物|上海金畔生物科技有限公司


Morphine-6-beta-D-glucuronide-D3,100ug/mL 于甲醇/水 (1/1)

货号:M-120
包装:1mL

Morphine-6-beta-D-glucuronide-D3,100ug/mL in Methanol/水 (1/1) 品牌:Cerilliant;订货号:M-120 类别:药物及代谢物标准品溶液

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。