11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml,11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml

货号:ET11VV025
包装:250mL

11% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9853g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET11VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表评论