L-半胱氨酸盐酸盐一水合物,Cysteine hydrochloride monohydrate, 欧洲药典标准|L-半胱氨酸盐酸盐一水合物|欧洲药典标准


L-半胱氨酸盐酸盐一水合物

货号:C3290000
包装:50mg

Cysteine hydrochloride monohydrate 品牌:EP;订货号:C3290000 类别: 欧洲药典标准

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。