ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色谱柱-Agilent HC-C18液相色谱柱

简要描述:咨询
021 51619380 华
Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C18 色谱柱是可重复分离蛋白质和多肽的理想选择这些色谱柱可在四种不同键合固定相(C18、C8、C3 和氰基)中用于蛋白质和多肽的选择性和回收优化。。300SB-C18 和300SB-C8 色谱柱是分离复杂蛋白质和蛋白质消解物的理想选择。

详细介绍

产品货号 产品名称 产品规格 优惠价

 

产品货号       

产品名称(对应USP L7)

规格

880995-906

Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色谱柱

250x 4.6mm,5 um

883995-906

Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8液相色谱柱

150x 4.6mm,5 um

863973-906 

Agilent

150x 4.6mm,3.5 um

883750-906       

Agilent

150x 2.1mm,5 um

820950-918 Agilent ZORBAX 300StableBond SB-C8保护柱芯,4/包

12.5x 4.6mm,5um

820888-901

Agilent通用保护柱卡套

Agilent DB-1气相毛细管柱特点:
• 100% 二甲基聚硅氧烷,非极性
• 高性能通用色谱柱——“工业标准”, 应用范围广
• 键合交联,可用溶剂清洗
• 相当于USP 固定相G2

 

      部件号    
内径(mm)
长度(m)
膜厚μm)
温度下限(ºC)
温度上限(ºC)
128-1022
0.20
25
0.33
-60
至325/350
122-1032
0.25
30
0.25
-60
至325/350
122-1062
0.25
60
0.25
-60
至325/350
 123-1032
0.32
30
0.25
-60
至325/350
123-1034
0.32
30
3.00
-60
至260/280
123-1063
0.32
60
1.00
-60
至325/350
125-1037
0.53
30
0.50
-60
至300/320
125-1032
0.53
30
1.50
-60
至300/320
125-1034
0.53
30
3.00
-60
至260/280
125-1065
0.53
60
3.00
-60
至260/280

Agilent Extend-C18

以下为库存现货系列 

产品货号 产品名称 产品规格 优惠价
518905-902 agilent hc-c18液相色谱柱 250×4.6mm 5µm  
518915-902 agilent hc-c18液相色谱柱 150×4.6mm 5µm  
518925-902 agilent tc-c18液相色谱柱 250×4.6mm 5µm  
518935-902 agilent tc-c18液相色谱柱 150×4.6mm 5µm  

发表回复