PEG4-bis(phosphonic acid diethyl ester) CAS:1807539-03-2

PEG4-bis(phosphonic acid diethyl ester) CAS:1807539-03-2

CAS1807539-03-2,分子式:C14H32O10P2,分子量:422.4,纯度:98%

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“PEG4-bis(phosphonic acid diethyl ester) CAS:1807539-03-2”“CAS1807539-03-2,分子式:C14H32O10P2,分子量:422.4,纯度:98%”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
PEG4-bis(phosphonic acid diethyl ester) CAS:1807539-03-2
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司