4,6-O-二乙酰基-3-O-甲基-D-葡萄糖烯, cas:60584-32-9

4,6-O-二乙酰基-3-O-甲基-D-葡萄糖烯, cas:60584-32-9

4,6-Di-O-acetyl-3-O-methyl-D-glucal,纯度98%

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“4,6-O-二乙酰基-3-O-甲基-D-葡萄糖烯, cas:60584-32-9”“4,6-Di-O-acetyl-3-O-methyl-D-glucal,纯度98%”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: 60584-32-9
分子量:
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司