CAS:3914-19-0,1,3-双(1,1,2,2-四氟乙氧基)苯

CAS:3914-19-0,1,3-双(1,1,2,2-四氟乙氧基)苯

Benzene,1,3-bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-,分子量310.1407,分子式C10H6F8O2

产品介绍

上海金畔生物科技有限公司生产销售“CAS:3914-19-0,1,3-双(1,1,2,2-四氟乙氧基)苯”“Benzene,1,3-bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-,分子量310.1407,分子式C10H6F8O2”,该产品仅用于科研,如果需要请联系我们
CAS:3914-19-0,1,3-双(1,1,2,2-四氟乙氧基)苯
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司