D-Glucose 6-phosphate sodium salt , D-葡萄糖-6-磷酸.Na , 54010-71-8|D-葡萄糖-6-磷酸.Na|酶底物


D-葡萄糖-6-磷酸.Na

货号:146250
包装:g、KG

D-Glucose 6-phosphate sodium salt; CAS# / EC#:54010-71-8F-1,6-P2G-6-P 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶底物

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表回复