alpha-六氯,1ng/ul 于环己烷,cis-Chlordene (alpha-Chlordene),[56534-02-2],有机氯杀虫剂|alpha-六氯,1ng/ul 于环己烷|杀虫剂


alpha-六氯,1ng/ul 于环己烷

货号:LA11230700IO
包装:1mL

cis-Chlordene (alpha-Chlordene) CAS#:[56534-02-2] 品牌:Dr;订货号:LA11230700IO 类别:有机氯杀虫剂

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表回复