Z-甲基毒虫畏,Dimethylvinphos (Z type),[67628-93-7],有机磷杀虫剂|Z-甲基毒虫畏|杀虫剂


Z-甲基毒虫畏

货号:C12765060
包装:50mg

Dimethylvinphos (Z type) CAS#:[67628-93-7] 品牌:Dr;订货号:C12765060 类别:有机磷杀虫剂

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。