Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt,乙二胺四乙酸四钠,13235-36-4|乙二胺四乙酸四钠|表面活性剂


乙二胺四乙酸四钠

货号:137435
包装:g

EDTA 4Na Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt CAS:13235-36-4 级别/纯度>99.0%;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。