K-卡拉胶十五糖标准品,K-carrapentadecaose octasodium salt Standard,寡糖|K-卡拉胶十五糖标准品|糖、糖醇、有机酸标准品|上海金畔生物科技有限公司


K-卡拉胶十五糖标准品

货号:DCJ0255A
包装:5mg

K-carrapentadecaose octasodium salt Standard 品牌:;订货号:DCJ0255A 级别/描述:0.85 类别:寡糖

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。