Peroxidase (POD), Grade I,β-半乳糖苷酶|Peroxidase (POD), Grade I,from horseradish, lyophilizate|免疫标记酶类


Peroxidase (POD), Grade I,from horseradish, lyophilizate

货号:10121606103
包装:U

  • 品牌:Roche 罗氏
  • β-半乳糖苷酶;EC #/ CAS: EC 1.11.1.7; 来源:from horseradish, lyophilizate;

    产品详情

     感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

    发表回复