Dodecyltrimethylammonium chloride,十二烷基三甲基氯化铵 ,112-00-5|十二烷基三甲基氯化铵|表面活性剂


十二烷基三甲基氯化铵

货号:134966
包装:250g

123Cl Dodecyltrimethylammonium chloride CAS:112-00-5 级别/纯度>99.0%;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表回复