Polidocanol (PEG Monododecyl Ether) , 月桂醇聚氧乙烯醚 , 9002-92-0|月桂醇聚氧乙烯醚|表面活性剂


月桂醇聚氧乙烯醚

货号:187026
包装:g、KG

Polidocanol (PEG Monododecyl Ether); CAS# / EC#:9002-92-0 Thesit

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。