Diethyl pyrocarbonate , 焦碳酸二乙脂(液体) , 1609-47-8|焦碳酸二乙脂(液体)|表面活性剂|上海金畔生物科技有限公司


焦碳酸二乙脂(液体)

货号:184030
包装:g、KG

Diethyl pyrocarbonate; CAS# / EC#:1609-47-8DEPC

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表评论