p-n-戊基苯酚标准品,p-n-Pentylphenol Standard,1806-26-4,酚类物质|p-n-戊基苯酚标准品|酚类物质


p-n-戊基苯酚标准品

货号:164-19381
包装:500mg

p-n-Pentylphenol Standard CAS#:1806-26-4 品牌:wako;订货号:164-19381 类别:酚类物质

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。