Adenosine-5-diphosphate disodium salt ,5’-腺苷二磷酸二钠盐,16178-48-6|5’-腺苷二磷酸二钠盐|核苷及衍生物


5’-腺苷二磷酸二钠盐

货号:101730
包装:1g

ADP .2Na Adenosine-5-diphosphate disodium salt CAS:16178-48-6 级别/纯度>98.0% ;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。