Ribonuclease inhibitor,核糖核酸酶抑制剂,|核糖核酸酶抑制剂|酶类|上海金畔生物科技有限公司


核糖核酸酶抑制剂

货号:171381
包装:5 kU

RI Ribonuclease inhibitor CAS:

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。