6-O-乙酰染料木苷,6-O-AcetylgenlistIn,73566-30-0,中草药标准品|6-O-乙酰染料木苷|药物及代谢物


6-O-乙酰染料木苷

货号:010-18811
包装:1mg

6-O-AcetylgenlistIn CAS#:73566-30-0 品牌:wako;订货号:010-18811 类别:中草药标准品

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。