Presep(R) Cock Adapter,Presep(R) Cock Adapter,前处理用试剂耗材|Presep(R) Cock Adapter|二噁英检测|上海金畔生物科技有限公司


Presep(R) Cock Adapter

货号:299-42151
包装:5pcs

Presep(R) Cock Adapter 品牌:wako;订货号:299-42151 级别/描述:二噁英前处理 类别:前处理用试剂耗材

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。