Cholesterol Esterase; 胆固醇酯酶|Cholesterol Esterase|酶类


Cholesterol Esterase

货号:T-18
包装:U

  • 品牌:Asahi 旭化成
  • 胆固醇酯酶; 简称 CEN来源: Pseudomonas sp.

    产品详情

     感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

    发表评论