DL-Glutamic acid hydrochloride,DL-谷氨酸盐酸盐,15767-75-6|DL-谷氨酸盐酸盐|氨基酸及衍生物|上海金畔生物科技有限公司


DL-谷氨酸盐酸盐

货号:141570
包装:g

H-DL-Glu-OH.HCL DL-Glutamic acid hydrochloride CAS:15767-75-6 级别/纯度USP;

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。