Monoglyceride Lipase; 单甘油脂酶|Monoglyceride Lipase|酶类


Monoglyceride Lipase

货号:T-117
包装:U

  • 品牌:Asahi 旭化成
  • 单甘油脂酶; 简称 MGLP II来源: Bacillus sp.

    产品详情

     感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。