Hydromorphone-3-beta-D-glucuronide,100ug/mL 于甲醇/水 (1/1),Hydromorphone-3-beta-D-glucuronide,100ug/mL in Methanol/水 (1/1),药物及代谢物标准品溶液|Hydromorphone-3-beta-D-glucuronide,100ug/mL 于甲醇/水 (1/1)|药物及代谢物|上海金畔生物科技有限公司


Hydromorphone-3-beta-D-glucuronide,100ug/mL 于甲醇/水 (1/1)

货号:H-051
包装:1mL

Hydromorphone-3-beta-D-glucuronide,100ug/mL in Methanol/水 (1/1) 品牌:Cerilliant;订货号:H-051 类别:药物及代谢物标准品溶液

产品详情

 感谢您的关注,该商品暂无详细信息,请联系业务人员咨询 021-50837765,或咨询我们的在线客服。

发表评论