α-葡萄糖苷酶/α-D-葡萄糖苷酶/α-葡糖苷酶/α-Glucosidase/Maltase-生化试剂

简要描述:α-葡萄糖苷酶/α-D-葡萄糖苷酶/α-葡糖苷酶/α-Glucosidase/Maltase

详细介绍

M0032 纤维素酶R-10/1,4-β-D-葡聚糖葡糖苷水解酶/Cellulase Onozuke R-10 BR,10u/mg  1克 YaKult.Co 50 9012-54-8 2~8℃
5克 YaKult.Co 200
10克 YaKult.Co原装 900
100克 YaKult.Co原装 7500
M0033 半纤维素酶/Hemicellulase BR,0.3-3.0u/mg 150ku 国药 1000 9025-56-3 保存:-20℃
M0034 β-葡萄糖苷酸酶/β-葡糖苷酸酶/β-葡萄糖醛酸甙酶/β-葡萄糖醛酸苷酶/β-Glucuronidase BR,1000u/mg,牛肝提取 100ku 国药 1000 9001-45-0 保存:-20℃
500ku 国药 3000
BR,1000-5000u/mg,大肠杆菌 25ku 国药 1100
125ku 国药 3500
M0034-1 β-葡萄糖苷酶/β-糖苷酶/β-D-葡萄糖苷葡萄糖水解酶/龙胆二糖酶/纤维二糖酶/苦杏仁苷酶β-Glucosidase from almonds BR,20-40u/mg,杏仁 10u 国药 150 9001-22-3 2~8℃
100u 国药 1200
生物技术级,6u/mg,杏仁 250毫克 国药 1200
M0035 α-葡萄糖苷酶/α-D-葡萄糖苷酶/α-葡糖苷酶/α-Glucosidase/Maltase BR,5000u/g,根霉 5克 进分 600 9001-42-7 2~8℃
BR,50u/mg,酵母 100U 国药 1800
400U 国药 5000
重组体,125u/mg,酵母 750U 国药 4000
M0036 蛋白酶(枯草杆菌)/枯草杆菌蛋白酶/枯草溶菌素/蛋白酶A.S1398/蛋白酶2709/解朊酶/舒替兰酶/Proteinase(Bacillus subtilis) BR,1500u/mg 50毫克 国药 500 CAS:9014-01-1 保存:-20℃
高纯,4000u/mg 50毫克 国药 900
250毫克 国药 3200
M0037 乳酸脱氢酶(兔肌)/ L-乳酸脱氢酶/乳酸去氢酵素/LDH/LAD/Lactic dehydrogenase(rabbit muscle) BR,30u/mg,粉末 100毫克 国药 180 9001-60-9 2~8℃
1克 国药 1600
BR,300u/mg,悬浮液 5KU 国药 300
25KU 国药 1200
100KU 国药 3800
生物技术级,800-1200u/mg,悬浮液 25KU SigmaL2500原装 1500
M0038 胶原酶/骨胶原酶/胶原蛋白水解酶/Collagenase BR,Ⅰ型,>125CDU/mg  100毫克 国药 300 9001/12/1 保存:-20℃
1克 国药 2000
BR,Ⅱ型,>125CDU/mg 100毫克 国药 300
1克 国药 2000
BR,III型,>125CDU/mg 100毫克 国药 300
1克 国药 2000
BR,Ⅳ型,≥125CDU/mg  100毫克 国药 300
1克 国药 2000
BR,Ⅴ型,>125CDU/mg 100毫克 国药 400
1克 国药 3000
BR,IA型,>125CDU/mg 100毫克 国药 400
1克 国药 3000
精制级,650u/mg 100毫克 国药 500

发表评论