UDP-6-Biotinyl-GlcNAc

UDP-6-Biotinyl-GlcNAc

UDP-6-Biotinyl-GlcNAc,生物素标记核苷酸糖,生物素化尿苷二磷酸,生物素修饰N-乙酰葡糖胺,乙酰氨基葡糖

产品介绍

UDP-6-Biotinyl-GlcNAc

生物素标记核苷酸糖

生物素化尿苷二磷酸

生物素修饰N-乙酰葡糖胺,乙酰氨基葡糖

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

供应商:上海金畔生物科技有限公司

UDP-6-Biotinyl-GlcNAc
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司